Ordenar per ordre alfabètic, excepte un article que es vol mostrar en primer lloc.

Suposem que voleu presentar una sèrie d’articles per ordre alfabètic, excepte el pròleg que voleu lògicament mostrar al començament de la llista...

Hi ha un truc per «enganyar» l’elecció feta per l’SPIP: n’hi ha prou en afegir un espai al començament del títol de l’article (per exemple, transformar "Pròleg" en " Pròleg"). L’elecció alfabètica pensarà llavors que aquest títol ha de «passar abans que els altres», i el mostrarà el primer. No obstant això l’espai suplementari del títol serà ignorat pel navegador Web, i no provocarà un desajust sense cap gràcia en la compaginació.

Preneu bona nota: el truc només funciona si utilitzeu una classificació alfabètica en el títol dels articles (és a dir el criteri de bucle {par titre}). Qualsevol altra classificació no funcionarà.

Nota: això s’aplica igualment a les seccions, breus, llocs referenciats, etc.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : català, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe