El bucle SIGNATURES

El bucle SIGNATURES retorna una llista de signatures de petició.

<BOUCLEn(SIGNATURES){critères...}>

Els criteris de selecció

Els criteris disponibles són els següents:

-  {id_article} retorna les signatures de la petició d’aquest article.

-  {id_signature}, la signatura corresponent a l’identificador assenyalat.

-  {id_trad}, retorna les signatures de peticions associades a l’article indicat o a les seves traduccions (SPIP2).

-  {tout} totes les signatures són seleccionades a dins de la totalitat del lloc.

Tots aquests criteris poden ser condicionals i estar, eventualment, combinats. Per exemple, {id_trad ?}{id_article ?} permet seleccionar les signatures per un article o per tot un joc de traducció d’un article, segons quin sigui el context que s’hagi proporcionat (SPIP2).

Els criteris de publicació

S’apliquen els criteris comuns a tots els bucles.

Atenció. En aquest tipus de bucles, alguns criteris de classificació no són idèntics a les etiquetes SPIP indicades a continuació:
-  {par nom_email} classifica els resultats segons el #NOM del signatari;
-  {par ad_email} classifica segons l’#EMAIL del signatari.

Les etiquetes d’aquest bucle

Les etiquetes extretes de la base de dades

Les següents etiquetes corresponen als elements extrets directament de la base de dades. Podeu utilitzar-los també com a criteri de classificació (generalment: {par nom_email}).

-  #ID_SIGNATURE publica l’identificador únic del missatge.

-  #ID_ARTICLE mostra l’identificador de l’article per aquesta petició.

-  #DATE mostra la data de publicació.

-  #MESSAGE mostra el text del missatge.

-  #NOM_EMAIL mostra el nom de l’autor del missatge.

-  #EMAIL mostra l’adreça electrònica de l’autor.

-  #NOM_SITE mostra el nom del lloc Web indicat per l’autor.

-  #URL_SITE mostra l’adreça (URL) d’aquest lloc Web.

Carpeta

Autor merce Publié le : Mis à jour : 26/10/12

Traductions : عربي, català, Deutsch, English, Español, français, italiano, Nederlands, Türkçe