SPIP

[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Télécharger

Tiếng Việt

SPIP là một hệ thống phát hành trang web. Nhu liệu này do minirézo thực hiện để
quản trị trang web uZine. Chúng tôi phổ biến miễn phí đến tất cả mọi người nhu liệu
này theo giấy phép GPL. Do đó, quý vị có thể sử dụng nhu liệu này một cách thoải
mái, dầu là dùng cho cá nhân, cho tổ chức, hội đoàn, hay công ty thương mãi.

Trang web này là trang tài liệu chính thức của SPIP. Ngoài ra còn có những điểm nối kết qua các trang web khác, các mailing list để người dùng giúp đỡ lẫn nhau. • Animaux Relax
 • Éditions Entremonde
 • persoREMY
 • Lire et Écrire
 • Clim Air Fluide
 • Coordination Régionale de Soins Palliatifs
 • OUIYOGA
 • RDV en Andorre - Du tourisme aux affaires, découvrez la (...)
 • Cabinet Legalix Avocat
 • Chauff'Eco Limousin
 • bsi
 • Le Jardin des envies
 • Pass'AMOUR | Construire un amour durable
 • Secteur astronomie de Planète-Sciences
 • Vallée du cousin
 • Le Monde en Marche
 • Mirador Ciudadano
 • Foro Ciudadano para la Democracia del Neuquén
 • Franck-Botteau.fr
 • Foyer des Moises

12688 Sites Web
Voir le squelette de cette page Trang web được soạn bằng SPIP | Espace de traduction | Mạng cá nhân