SPIP

[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Download

Tekstfilters

Februari 2016

Deze tabel geeft een overzicht van de filters die de weergave aanpassen van bakens die tekst in HTML formaat produceren, wat ze doen en wanneer ze kunnen worden gebruikt.


De tekstfilters
Filter Gebruikte techniek Toepassing
textebrut Vervangt <p>, <br /> en dubbele regelteruglopen door een enkele regelterugloop; een niet-afbrekende spatie en dubbele spaties door een enkele gewone spatie. Te gebruiken om tekst in <meta> tags en anders HTML tags te plaatsen.
zonder filter: met dit filter:
<p>Shakespeare:</p><p>geboren in Stratford-sur-Avon</p>
Shakespeare:
geboren in Stratford-sur-Avon
texte backend Tekstformaat voor RSS Feeds. Specifiek bedoeld voor het gebruik in de backend skeletten (voor RSS feeds).
zonder filter: met dit filter:
<p><strong>Dit</strong> is wéér gebeurd</p> &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dit&lt;/strong&gt; is w&#233;&#233;r gebeurd&lt;/p&gt;
attribut_html Formatteert de tekst voor HTML attributen. Sprcifiek voor attributen als <title>, <alt>...
zonder filter: met dit filter:
2 is "méér" dan 1 2 is &quot;m&#233;&#233;r&quot; dan 1
texte_script Formatteert de teksts voor PHP en JS scripts. Voegt een escape toe aan aanhalingstekens
zonder filter: met dit filter:
’s-Gravenhage \’s-Gravenhage
safehtml Voegt escape toe aan PHP en JS code Te gebruiken om van buiten komende tekst te beveiligen (forums, syndicatie,...)
zonder filter: met dit filter:
<script type="text/javascript"> ... </script> <code class="echappe-js"><script type="text/javascript"> ... </script>
supprimer_tags Verwijdert alle HTML tags, maar behoudt de inhoud ervan. Je verkrijgt de «ruwe» tekst
zonder filter: met dit filter:
<p><strong>Shakespeare</strong> werd geboren in <em>Stratford-sur-Avon</em></p> Shakespeare werd geboren in Stratford-sur-Avon
charset2unicode Omzetten in unicode .
zonder filter: met dit filter:
2 is "méér" dan 1 2 is "m&#233;&#233;r" dan 1
echapper_tags Zet de visgraathaken van <...> tags om in HTML. Nuttig voor tekst tussen <pre> tags.
zonder filter: met dit filter:
<p><strong>Dit</strong> is gebeurd</p> &lt;p&gt;&lt;strong&gt;Dit&lt;/strong&gt; is gebeurd&lt;/p&gt;
PtoBR Zet een paragraaf <p> om in een regelterugloop Past de pagina-indeling aan.
zonder filter: met dit filter:
<p><strong>Shakespeare:</strong></p><p style="color:navy;">geboren in Stratford-sur-Avon </p> <strong>Shakespeare:</strong><br />geboren in Stratford-sur-Avon
lignes_longues Voegt een cesure in bij «te lange» woorden.
zonder filter: met dit filter:
http://www.spip.net/spip.php?page=recherche&recherche=woord
http://www.spip.net
/spip.
php?page=recherche
&recherche=woord
liens_absolus Zet alle links (<a href=..., <link href:..., <img src=... en <script src=...) om in absolute links (een volledige URL). In het bijzonder te gebruiken in de skeletten voor RSS feeds.
zonder filter: met dit filter:
<img src="IMG/arton01.jpg"> <img src="http://mijnsite.com/IMG/arton01.jpg">
liens_ouvrants Zet SPIP links die beginnen met http om, zodat ze een nieuw venster of een nieuwe tab openen.
zonder filter: met dit filter:
<a href="http://www.spip.net/"> <a href="http://www.spip.net/" target="_blank">

N.B.

Bekijk ook de volledige lijst van filters: De filters van SPIP,
en denk ook aan de functies op PHP tekenreeksen :
( lcfirst, ucfirst, ucwords, strtolower, strtoupper: beheer van hoofdletters en kleine letters )
( html_entity_decode, htmlentities, htmlspecialschars, htmlspecialchars_decode, enz.)


Het skelet van deze bladzijde zien Site gebouwd met SPIP | Vertaalruimte | Privé-site