SPIP

[ar] [ast] [bg] [br] [ca] [co] [cpf] [cs] [da] [de] [en] [eo] [es] [eu] [fa] [fon] [fr] [gl] [id] [it] [ja] [lb] [nl] [oc] [pl] [pt] [ro] [ru] [sk] [sv] [tr] [uk] [vi] [zh] Espace de traduction

Descarregar

|couleur_*

Abril de 2010 — mis à jour le : Juliol de 2010

Totes les versions d’aquest article:


Podrem consultar l’article «Colors automàtics» d’aquesta documentació.

|couleur_extraire

El filtre ||couleur_extraire aplicat a una etiqueta imatge (logotip, imatge tipus...) retorna el valor RVB hexadecimal d’un color present a la imatge.

Funcionament:

El filtre comença per redimensionar la imatge original en un quadrat de 20 x 20 píxels, per tal que el color extret sigui realment representatiu dels colors que hi ha presents realment a la imatge (evitant caure en un sol píxel).

A continuació, retorna el valor del color del píxel situat lleugerament a sobre del centre de la imatge (per defecte: coordenades 10, 6).

És possible forçar la selecció d’un píxel particular. És a dir, precisar al filtre a quina part de la imatge original ha de seleccionar el seu color mitjà.

Per fer-ho, passarem al filtre les coordenades del píxel en forma de ||couleur_extraire{x, y} on«x,y» s’hauran de situar en una forquilla d’entre 0,0 (angle superior esquerre) a 20,20 (angle inferior dret).

Exemple:

A partir de la imatge original de sota:

el filtre crea una imatge temporal reduïda:

engrandida aquí:

després, selecciona el píxel especificat (a sota, respectivament: «0, 0» ; «10, 6» ; «10, 10» ; «20, 20»):

Finalment, el filtre retornarà el valor colorimètric d’aquest píxel.
En aquest exemple:
554839 per ||couleur_extraire{0, 0} ;
aa8454 per ||couleur_extraire (per defecte);
995c2c per ||couleur_extraire{10, 10} ;
544738 per ||couleur_extraire{20, 20}.

Atenció: el filtre retorna el valor en brut del color; per utilitzar-lo en un estil css, no us oblideu de fer que aquest valor estigui precedit per un #.

|couleur_eclaircir  i |couleur_foncer

Associats al filtre |couleur_extraire, els filtres |couleur_eclaircir o |couleur_foncer permeten obtenir paletes (barreges) de colors, el conjunt de les quals és molt coherent.

A partir del color extret d’una imatge (imaginem, per exemple, el logo d’una secció):

PNG - 3.2 kB

els 3 codis segûents:

[(#LOGO_RUBRIQUE||couleur_extraire)]
[(#LOGO_RUBRIQUE||couleur_extraire|couleur_eclaircir)]
[(#LOGO_RUBRIQUE||couleur_extraire|couleur_foncer)]

retornaran:

PNG - 9.3 kB
Palette

Descarregar l’esquelet d’aquesta pàgina Lloc Web fet amb l’SPIP | Espace de traduction | Espai privat